Deduccions IRPF per instal·lar-vos plaques solars

20/04/2022

A l'hora de fer la declaració de renda, podeu deduir-vos fins al 60% de la inversió realitzada en plaques solars fototovoltàiques en habitatges privats, a més de l'estalvi que ja teniu en el consum elèctric mensual.

Quan?
Aquesta deducció s'ha de sol·licitar al moment de realizar la declaració de renda.

Quin requisit has de tenir?
Has de ser el propietari de l'habitatge i la instal·lació realitzada per instal·ladors autoritzats, com Maynou.

Quin % podràs deduir-te?
20% (màx.5000€) per habitatge d'ús propi o destintat al lloguer
40% (màx.7500€), si has aconseguit estalviar un mínim del 30% d'energia o has obtingut certificació energètica A o B
60% (màx.7500€), si has aconseguit estalviar un mínim del 30% d'energia, en edificis predominantment residencials

Consulteu als vostres assessors tributaris.